Prace przy ul. Za Bramką i Wszystkich Świętych

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 4 kwietnia 2020 r. do 29 maja 2020 r., w związku z budową zasilania do budynku, wygradzane etapami będą fragmenty jezdni i chodnika w rejonie skrzyżowania ulic Za Bramką i Wszystkich Świętych oraz na odcinkach obu ulic przyległych do skrzyżowania.

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 4 kwietnia do 29 maja 2020 r., w związku z budową zasilania do budynku, wygradzane etapami będą fragmenty jezdni i chodnika w rejonie skrzyżowania ulic Za Bramką i Wszystkich Świętych oraz na odcinkach obu ulic przyległych do skrzyżowania.

Kierowców prosimy o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc objętych czasowo zakazem zatrzymywania się. Ruch pieszych może odbywać się drugą stroną chodnika. Utrzymany zostanie dojazd i dojście do posesji.

Przepraszamy za zmiany i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie zmienionej organizacji ruchu.

Zobacz na planie

sieci społecznościowe