Przebudowa skrzyżowania ul. Naramowickiej i Serbskiej

PIM

Trwa budowa nowej trasy tramwajowej na Naramowice. Na noc z piątku na sobotę (7/8 sierpnia) planowane jest wdrożenie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Naramowickiej i Serbskiej, które zostanie przebudowane w ramach inwestycji.

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu planowane jest na noc z 7 na 8 sierpnia. Wyłączona zostanie południowa część skrzyżowania, a ruch zostanie poprowadzony północną częścią. Pojazdy jadące od strony ronda Solidarności będą poruszać się jednym pasem w taki sposób, aby w miejscu zakończenia buspasa autobusy miały priorytet (nie przewiduje się dodatkowej sygnalizacji świetlnej, ruch odbywać się będzie na zasadach ogólnych). Następnie cały ruch zostanie skierowany na północną jezdnię. Po minięciu skrzyżowania z ul. Naramowicką, pojazdy jadące od strony ronda Solidarności przejadą na południową jezdnię (na wysokości stacji paliw). Przejazd przez skrzyżowanie od strony mostu Lecha będzie odbywał się również jednym pasem z uwzględnieniem priorytetu dla komunikacji publicznej. Przystanki autobusowe Naramowicka/Serbska w tym etapie prac pozostaną w dotychczasowych lokalizacjach, jednak zmieni się sposób dojścia do nich (uzależniony od postępu prac).

Na skrzyżowaniu nie będzie możliwości skrętu z ul. Serbskiej w Naramowicką. Dojazd do posesji przy ul. Naramowickiej nr 31-47 będzie odbywał się zgodnie z pozostałym ruchem jednokierunkowym od ul. Wilczak do ul. Serbskiej, wzdłuż placu budowy na ul. Naramowickiej. Natomiast wyjazd będzie zapewniony przez dojazd do ul. Serbskiej (ciąg wzdłuż terenu budowy pozostanie jednokierunkowy).

Ruch pieszy i rowerowy zostanie zachowany - będzie przecinał oba wloty ul. Naramowickiej oraz wschodni wlot ul. Serbskiej. Zamknięte jednak zostanie przejście dla pieszych po zachodniej stronie ul. Naramowickiej. Uwaga! Wyznaczone trasy dla pieszych i rowerzystów będą zmieniać się wraz z postępem prac budowlanych.

PIM

Zobacz na planie

sieci społecznościowe