Ul. Wierzbięcice - zmiany w organizacji ruchu

17 sierpnia rozpoczyna się przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. Przed rozpoczęciem prac wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w rejonie ul. Wierzbięcice, od której rozpocznie się przebudowa.

Podczas pierwszego etapu prowadzenia robót, na odcinku od dawnego dworca PKS do skrzyżowania z ul. 28 Czerwca 1956 r., ul. Wierzbięcice będzie ulicą jednokierunkową. Poruszać się nią będą mogły pojazdy jadące od centrum w kierunku ulic 28 Czerwca 1956 r. oraz Górna Wilda. Pojazdy zmierzające w kierunku przeciwnym zostaną poprowadzone objazdem przez ulice Przemysłową, Wujka i Przemysła II.

Na ulicach Niedziałkowskiego, Świętego Czesława, Żupańskiego i Spychalskiego - prostopadłych, krzyżujących się z ul. Wierzbięcice - ruch zostanie utrzymany, a kierowcy pierwszych tygodniach przebudowy będą mieli umożliwiony przejazd przez skrzyżowanie, które będzie znajdowało się na obszarze budowy.

Ul. Wujka, po wschodniej stronie (po stronie Oddziału Paszportów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), stanie się na czas prowadzenia robót ulicą bez przejazdu. Kierowcy nie będą mogli wjechać na tę stronę jej skrzyżowania z ul. Wierzbięcice.

Prace mające na celu wprowadzenie na czas przebudowy tymczasowej organizacji ruchu w tym rejonie rozpoczną się już w weekend od 14 do 16 sierpnia (od piątku do niedzieli). Prosimy o stosowanie się do oznakowania.

Załączniki

Zobacz na planie