Utrudnienia dla pieszych na ul. Niestachowskiej

Utrudnienia dla pieszych i rowerzystów wzdłuż Niestachowskiej

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 3 sierpnia do 30 września 2020 r., w związku z budową gazociągu w pasie drogowym ul. Niestachowskiej wygradzane będą kolejne fragmenty ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ulicy na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do okolic skrzyżowania z ul. Warmińską. Utrzymany zostanie ruch pieszych i rowerzystów, który miejscowo może odbywać się umocnionymi ciągami tymczasowymi oraz po płytach przejazdowych. Nie przewiduje się utrudnień w ruchu pojazdów na jezdni.

Zobacz na planie