Węzeł Grunwaldzka - zmiana organizacji ruchu

Od piątku, 25 listopada, zmieni się organizacja ruchu w rejonie budowanego węzła komunikacyjnego na ul. Grunwaldzkiej, na granicy Poznania i Plewisk.
Węzeł Grunwaldzka - zmiana organizacji ruchu - grafika artykułu
Węzeł Grunwaldzka - zmiana organizacji ruchu

Najważniejszą zmianą, która zostanie wprowadzona 25 listopada, jest nowy sposób dojazdu do Poznania od strony Plewisk. Kierowcy zostaną przekierowani na nową drogę wybudowaną między skrzyżowaniem ul. Wołczyńskiej i Owsianej, w kierunku tymczasowego przejazdu kolejowego. Jadąc ul. Grunwaldzką kierowcy będą musieli skręcić w ul. Wołczyńską. Pojazdy poruszające się do Plewisk wykorzystywać będą ponownie pierwotny ślad ul. Grunwaldzkiej, gdyż ze względu na postęp prac konieczna jest likwidacja tymczasowej jezdni (bypassu).

Na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Wołczyńskiej w kierunku południowym, a także po północnej stronie ul. Wołczyńskiej, w dalszym ciągu obowiązywać będzie organizacja ruchu wprowadzona 7 listopada (po zmienionym torze jazdy). Przystanek autobusowy "Plewiska/Wołczyńska n/ż" w kierunku Junikowa pozostanie w tymczasowej lokalizacji.

Zmiany dotyczą również pieszych. Przechodzić między Plewiskami i Poznaniem będzie można wschodnią stroną ul. Grunwaldzkiej po stronie Plewisk. Dotychczasowe przejście wzdłuż tymczasowego bypassa zostanie zlikwidowane, tym samym przywrócone zostanie przejście dla pieszych na ul. Wołczyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką.

PIM

sieci społecznościowe