Zmiany w komunikacji miejskiej w Poznaniu.

MPK

Zmiany w komunikacji miejskiej w Poznaniu OD PONIEDZIAŁKU 30 MARCA 2020 r.

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA - stan na 30.03.2020:
Funkcjonowanie linii 2, 3, 4 i 11 jest zawieszone, a linia 15 funkcjonuje tylko w dni robocze w godz. 5:00 - 8:30 i 14:00 - 17:00. Linia 201 funkcjonuje codziennie.
W dni robocze linie tramwajowe funkcjonują z częstotliwością:
- co 12 minut w godz. 5:00 - 8:30 i 14:00 - 17:00,
- co 20 minut w godz. 8:30 - 14:00 i po godz. 17:00.
W soboty przez cały dzień tramwaje na liniach kursują co 20 minut.
W niedziele i święta tramwaje kursują na liniach co 30 minut do godz. 10:00, a po godz. 10:00 co 20 minut.
KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA - stan na 30.03.2020:
Funkcjonowanie linii 121, 144, 145, 147, 149, 150, 157, 159, 170, 187, 188, 193, 194, 232 i 235 jest zawieszone.
Autobusy linii 184 kursują tylko na odcinku Rondo Rataje - Rondo Śródka.
Autobusy linii 198 nie wjeżdżają na teren Kampusu UAM Morasko.
Wyłączone są z użytkowania przystanki w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala przy ul. Szwajcarskiej - autobusy linii 166, 181 i 184 pomijają te przystanki, a linii 238 jest skierowana do pętli Franowo.
Autobusowe linie nocne funkcjonują codziennie według jednolitego rozkładu jazdy na tzw. "pozostałe noce". Jedynie w noce z soboty na niedziele kursowanie tych linii jest wydłużone do godz. 6:00 (dodatkowe kursy po godz. 4:30 są wykonywane
według rozkładu jazdy na noce z soboty na niedzielę).
Na linii 237 autobusy wykonują kursy z częstotliwością co 60 minut - tylko w relacji
Poznań Główny - Koziegłowy os. Leśne / Kicin.
Na linii 239 autobusy kursują codziennie z częstotliwością co 60 minut. Rozkładowe
kursy do Rokietnicy wykonywane są tylko do Kiekrza.
Na linii 243 rozkładowe kursy do Wir wykonywane są tylko do ul. Krętej w Luboniu.
Na linii 248 autobus kursuje co 60-90 minut, dodatkowo utrzymany zostaje poranny
kurs o 4:37 z Boranta do ronda Kaponiera.
Na linii 251 rozkładowe kursy do Plewisk wykonywane są tylko do stacji PKP
Junikowo.
W dni robocze linie 156, 161, 186, 320, 321, 348, 801, 833 i 834 funkcjonują według roboczego rozkładu jazdy.
Na liniach 151, 163, 164, 168, 169, 171 i 182 autobusy kursują przez cały dzień co 20 minut. Na liniach 174 i 191 autobusy kursują:
- co 12 minut w godz. 5:00 - 8:30 i 14:00 - 17:00,
- co 20 minut w godz. 8:30 - 14:00 i po godz. 17:00.
Pozostałe dzienne linie autobusowe funkcjonują według sobotniego rozkładu jazdy.
W soboty linie autobusowe funkcjonują według sobotniego rozkładu jazdy. Na liniach 151, 163, 164, 168, 169, 171, 174, 182 i 191 autobusy kursują przez cały dzień co 20 minut.
W niedziele i święta linie autobusowe funkcjonują według świątecznego rozkładu jazdy.

Zobacz na planie