Nowe chodniki w Poznaniu

Nowe chodniki w Poznaniu

W Poznaniu powstało w 2018 roku kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych nowych nawierzchni chodnikowych. Tylko w listopadzie oddano do użytkowania nowe chodniki na Grunwaldzie, Łazarzu, Dębcu, Smochowiach, Sołaczu, Świerczewie, Ławicy i Wildzie. Do końca roku mieszkańcy będą mogli korzystać z wyremontowanych nawierzchni m.in. na ulicach: Wójtowskiej, Pułaskiego, Solnej czy Szamotulskiej.

Większość środków na remonty pochodzi z puli pieniędzy znajdujących się w dyspozycji rad osiedli. Na Jeżycach i w centrum, pieniądze mogą również pochodzić z wpływów z funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.


Łazarz

Na ulicy Wojskowej, na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Marcelińskiej, chodnik wykonano z płyt betonowych 50 x 50 centymetrów. Zostało zasadzonych 14 nowych drzew. Są to klony polne. Zostały założone również trawniki przyuliczne o powierzchni 120 metrów kwadratowych. Nowo założoną zieleń oddzielają od jezdni metalowe słupki, które uniemożliwiają wjazd samochodami w pasy zieleni i misy drzew. W przyszłym roku zostaną dokończone prace brukarskie po wschodniej stronie ulicy wraz z odtworzeniem drzewostanu.


Grunwald

W ostatnim czasie odbył się odbiór techniczny po zakończonym remoncie placu Światowida. Prace drogowe polegały na wykonaniu chodnika wzdłuż placu na odcinku od ul. Dziewińskiej do ul. Budziszyńskiej oraz remoncie nawierzchni jezdni. Długość nowego chodnika wynosi prawie 120 metrów. W celu jego zabezpieczenia przed niedozwolonym parkowaniem zostały ustawione stalowe, grafitowe słupki.

Dodatkowo Zarząd Dróg Miejskich zlecił Zakładowi Robót Drogowych wykonanie remontu nawierzchni jezdni. Był on konieczny. Jezdnia była zniszczona, przede wszystkim z powodu częstego układania pod jej powierzchnią urządzeń uzbrojenia podziemnego.


Krzyżowniki - Smochowice

W tym roku prace były prowadzone po północnej stronie ul. Trzebiatowskiej na odcinku pomiędzy posesjami 18 i 26. To kontynuacja prac remontowych rozpoczętych w poprzednich latach. Dodatkowo, jak na wielu innych uliczkach na osiedlu, chodnik od jezdni oddzielają nowe płyty ażurowe. Dzięki nim nadmiar wód opadowych nie gromadzi się na chodniku.

Na terenie osiedla Krzyżowniki - Smochowice w tym roku zostały wykonane również: remont nawierzchni jezdni i pobocza na ul. Chodzieskiej (odc. od ul. Budziszyńskiej do ul. Sianowskiej), remonty najbardziej zniszczonych chodników na ulicach Człuchowskiej i Gorajskiej, utwardzenie poboczy płytami ażurowymi na Lęborskiej. Trwają jeszcze prace związane z remontem chodnika na ul. Budzyńskiej.


Sołacz

Na Sołaczu zakończono remont chodnika na ulicy Podlaskiej. W tym roku prace były prowadzone po północnej stronie ulicy, na odcinku od ul. Pomorskiej do posesji nr 2. Dodatkowo, po stronie południowej wyremontowano niewielki fragment chodnika na odcinku od miejsca, w którym zakończył się remont w zeszłym roku.


Świerczewo

Kilka dni temu odbył się odbiór techniczny po zakończonym remoncie chodnika na ul. Bohaterów Westerplatte. Prace były prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ul. Szubińską, po posesję nr 31. Łącznie remont wykonano na odcinku 222 metrów.


Wilda

Ponad 500 metrów kwadratowych nowego chodnika zyskali mieszkańcy i przechodnie na ul. Tokarskiej. Łącznie na ulicy Tokarskiej wyremontowany został chodnik na długości 274 metrów. Prace, jako konieczne do wykonania, zostały wskazane przez Radę Osiedla Wilda. Pomiędzy drogą dla pieszych a jezdnią znajdują się teraz pasy zieleni, które palikami zostały zabezpieczone przed rozjeżdżaniem przez samochody.


Dębiec

Również na Dębcu kolejny chodnik zyskał nową, estetyczną nawierzchnię. Tym razem rada osiedla przekazała ponad 40 tysięcy złotych na prace na ulicy Azaliowej. Biegnący wśród wielorodzinnej zabudowy chodnik wymagał naprawy. Zniszczone i nierzadko połamane płyty chodnikowe i krawężniki utrudniały chodzenie szczególnie seniorom i rodzicom z małymi dziećmi. W ramach prac ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej i betonowe krawężniki. Roboty wykonano na ponad 115 m². Mieszkańcy tej części Dębca mogą teraz wygodnie dojść do swoich domów lub do ulicy 28 Czerwca 1956.

Nowy chodnik zabezpieczono również przed najazdem przez samochody. Na wysokości progu zwalniającego znajdującego się na jezdni zamontowany został biało-czerwony słupek, który ma powstrzymać kierowców przed omijaniem progu i wjeżdżaniem na chodnik.


Ławica

Zakończył się remont chodnika na ul. Pozdawnickiej. Kolejna część zostanie odnowiona w przyszłym roku. Remont został przeprowadzony na odcinku od ulicy Złotowskiej do ulicy Bukowskiej, na długości około 700 metrów. Prace brukarskie zostały przeprowadzone po obu stronach ulicy.


Stare Miasto

Nowy chodnik powstał też na odcinku ul. Cichej - od al. Niepodległości do okolic wiaduktu kolejowego. Ten, który istniał był już bardzo zniszczony. Dodatkowo był zastawiany przez parkujące samochody. Dlatego wraz z remontem postanowiono zmienić organizację ruchu i przesunąć miejsca postojowe na ulicę. Nowa nawierzchnia dla pieszych znajduje się po obu stronach ulicy Cichej. Chodnik ułożony jest z płytek i mozaiki, nawiązujących do nawierzchni, która wcześniej istniała na tej ulicy. Zgodnie z poleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków po stronie wschodniej, począwszy od al. Niepodległości, pozostawiony będzie tzw. "świadek". To fragment na którym ułożone zostały stare płytki, które zachowały się na części ulicy, czyli grysówki w kolorze czerwonym, lamowane kostką kamienną.

Nowe oblicze zyskała także ul. Szyperska. Prace prowadzone były na odcinku od skrzyżowania z ul. Garbary, aż do końca budynku szkoły (skarpa przy ul. Estkowskiego) po północnej stronie ulicy. Łącznie odnowiono chodnik na długości 162 metrów. Zmieniła się też organizacja ruchu. Samochody parkują teraz na jezdni.