{"date":"wtorek, 28.05.2024","routes":[],"stop":"STAS01","time":"0:20"}