Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022"

Poniżej zamieszczamy Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022".

Poznański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej ma na celu rozwój sieci pomocy dziecku i rodzinie będącym w różnych sytuacjach. Dotyczy zarówno rodzin wymagających wsparcia, rodzin zagrożonych dysfunkcyjnością oraz rodzin już dysfunkcyjnych.

Konsultacje społeczne trwały od 6 do 20 marca 2020 r.

W tym czasie można było zgłaszać swoje opinie, propozycje i uwagi w formie elektronicznej, na adres : wziss@um.poznan.pl, przy wykorzystaniu załączonego Formularza.

Podczas konsultacji projekt Programu dostępny był do wglądu w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46,61-728 w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 - pokój nr 313.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej