Dla obszaru ulic Naramowickiej i Karpia oraz dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia w Poznaniu, I etap - 11 marca 2019

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia oraz dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia w Poznaniu .

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do projektu planu, odbędzie się w poniedziałek, 11 marca 2019 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1  os. W. Łokietka 104 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 11 marca do 01 kwietnia 2019 r.

UWAGA!

Ze względów organizacyjno- technicznych Miejska  Pracownia Urbanistyczna informuje, że wnioski dotyczące projektu planu będą zbierane do 2 kwietnia 2019 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Joanna Grabarkiewicz - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 79 00, Hanna Sałanowska i Dagmara Deja - koordynatorki projektu, tel. 61 639 79 10.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej