Konsultacje społeczne dot. koncepcji zagospodarowania placu Bernardyńskiego w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania placu Bernardyńskiego w Poznaniu.

Planowane konsultacje są organizowane w ramach procedury sporządzania projektu mpzp "W rejonie placu Bernardyńskiego " jako dodatkowe działania partycypacyjne, uzupełniające dwuetapowe konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp, które się już odbyły. Planowane konsultacje obejmować mają warsztaty urbanistyczne, spotkanie informacyjne podsumowujące warsztaty oraz dwudziestodniowy termin zbierania opinii uczestników konsultacji.

Konsultacje społeczne potrwają od 21 listopada do 31 grudnia 2018 r.

21 listopada 2018 r. odbędą się warsztaty urbanistyczne poprzedzone otwartą rekrutacją. O godzinie 17.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Za Bramką 1) będziemy wspólnie dyskutować na temat szczegółowych wytycznych projektowych  zagospodarowania przestrzeni Placu Bernardyńskiego.

Wytyczne powinny uwzględniać potrzeby mieszkańców oraz kupców, z jednoczesnym zachowaniem wymogów konserwatorskich. Zależy nam na wypracowaniu rekomendacji, które pozwolą na znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. jak zaplanować stragany i pawilony w odpowiedniej liczbie w strefie handlowej placu?
  2. gdzie powinna zostać zlokalizowana toaleta publiczna?
  3. gdzie powinny znajdować się kontenery na odpady?
  4. jak urządzić strefę rekreacyjną placu?
  5. w jaki sposób uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych?

Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach urbanistycznych prosimy o zgłoszenia mailowe pod adresem: okej.pracownia@gmail.com do poniedziałku, 19 listopada 2018 r. Więej w załączonym zaproszeniu - informacji oraz w ulotce.

W dniu 13 grudnia 2018 r. odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami, miejsce spotkania podamy wkrótce na naszej stronie.

Od 13 do 31 grudnia 2018 r. swoje opinie i sugestie dotyczące planu można będzie przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Katarzyna Chorążewicz - z-ca kierownika zespołu projektowego, tel. 61 639 69 10, Łukasz Olędzki - koordynator programu konsultacji, tel. 61 639 64 66.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Joanna Francuz-Jankowska, tel. 61 878 15 34.

Serdecznie zapraszamy do zapisania się na warsztaty urbanistyczne i do wzięcia udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej