Konsultacje społeczne dot. wizji zagospodarowania "Wolnych Torów" w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące wizji zagospodarowania "Wolnych Torów" w Poznaniu.

Planowane konsultacje są organizowane w ramach procedury sporządzania projektu mpzp "Wolne Tory" jako dodatkowe, uzupełniające działania partycypacyjne, poprzedzające formalny II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu mpzp. Planowane konsultacje obejmować mają spotkanie informacyjne oraz dwudziestojednodniowy termin zbierania opinii uczestników konsultacji.

Spotkanie informacyjne z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbainistycznej odbędzie się w środę, 26 września 2018 r. o godzinie 18:00 w Sali Zielonej w Holu Wschodnim Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14 w Poznaniu (wejście wschodnie od strony ul. Głogowskiej).

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie model/ koncepcja planistyczna rozwoju przestrzennego "Wolnych Torów" w Poznaniu, omówiona będzie także historia prac nad wizją zagospodarowania i projektem mpzp oraz podane zostaną informacje dotyczące uwarunkowań planistycznych i formalnych. Dodatkowo na potrzeby konsultacji przedstawione zostaną również założenia do projektu wynikające z Konkursu urbanistycznego dotyczącego "Wolnych Torów".

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 26 września do 17 października 2018 r.

Swoje opinie i sugestie na temat przedstawionej wizji zagospodarowania terenu "Wolnych Torów" można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Katarzyna Derda - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 84, Danuta Rybarczyk i Michalina Prewencka - koordynatorki projektu, tel. 61 639 64 82.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Joanna Francuz-Jankowska, tel. 61 878 15 34.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej