Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rozbudowy ulic Dolna Wilda i Górna Wilda o dwukierunkową drogę dla rowerów

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic Dolna Wilda i Górna Wilda to przedmiot rozpoczynających się za tydzień konsultacji społecznych. Połączy ona skrzyżowanie ulic Dolna Wilda i Św. Jerzego z ul. Królowej Jadwigi.

Konsultowany projekt został uwzględniony w Programie Rowerowym Miasta Poznania i zakłada połączenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Dolna Wilda z ul. Królowej Jadwigi po zachodniej stronie ulicy. Dzięki budowie drogi rowerowej zapewnione zostanie wygodne połączenie z ul. Olimpijską, Chwiałkowskiego i Niedziałkowskiego oraz Parkiem Jana Pawła II.

Na wniosek RO Wilda zostanie zorganizowanie spotkanie z mieszkańcami w formie dyżuru eksperckiego, na który Państwa serdecznie zapraszamy! Dyżur odbędzie się w środę, 7 lutego 2018 r. w godzinach od 8:00 do 11:00 oraz 16:00 do 18:00 w Branżowej Szkole I Stopnia nr 42, ul. św. Jerzego 6/10 w Poznaniu.

Szczegółowy opis przebiegu projektowanej drogi wraz z materiałami graficznymi dostępny na stronie Zarządu Dróg Miejskich. Konsultacje społeczne potrwają od 23 stycznia do 8 lutego 2018 r.!!! Termin został wydłużony !!!

W tym czasie każdy zainteresowany będzie mógł przesłać swoje uwagi i propozycje zmian pocztą elektroniczną na adres rower_dolnawilda@zdm.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu. Pisemne sugestie do zaprezentowanej koncepcji można będzie również dostarczyć do Zarządu Dróg Miejskich  osobiście.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej