Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zmiany organizacji ruchu na Jeżycach - trwają UWAGA! ZMIANA TERMINÓW KONSULTACJI!

13 października 2017 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne koncepcji zmian w organizacji ruchu na osiedlu Jeżyce, które potrwają do 3 grudnia 2017 r. Prowadzi je Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, zmniejszenie hałasu, a także ograniczenie lub wyeliminowanie tranzytowych przejazdów przez tę część miasta. 

Ograniczenie ruchu tranzytowego, zmiany relacji na skrzyżowaniach i kierunków jazdy oraz wyłączenia sygnalizacji świetlnej to tylko część propozycji, które znalazły się w koncepcji nowej organizacji ruchu na Jeżycach. Z uwagi na zakres i złożoność przedsięwzięcia konsultacje społeczne tego projektu podzielone są na dwa etapy

13 października rozpoczął się pierwszy etap konsultacji społecznych, dotyczący ogólnych rozwiązań dla całego osiedla. W drugim etapie, od 20 listopada, opiniowane będą propozycje zmian na poszczególnych ulicach Jeżyc.

  • etap I będzie trwał od 13 do 27 października 2017 r. Będzie dotyczył koncepcji sieciowej, prezentującej ogólną organizację ruchu na osiedlu (m. in. kierunki ruchu na poszczególnych odcinkach ulic, relacji na skrzyżowaniach);
  • etap II będzie trwał od 20 listopada do 3 grudnia 2017 r. Będzie dotyczył koncepcji szczegółowej organizacji ruchu na osiedlu prezentującej lokalizację pasów ruchu, miejsc parkingowych, małej architektury i zieleni.

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW KONSULTACJI! Więcej informacji: aktualne terminy konsultacji społecznych dot. koncepcji zmiany organizacji ruchu na Jeżycach

Pierwszy etap to opiniowanie rozwiązań sieciowych, czyli ogólnej organizacji ruchu na terenie osiedla. Zaprezentowane zostaną dwa warianty zmian, z których pierwszy przewiduje ograniczenie ruchu tranzytowego, a drugi jego całkowite uniemożliwienie.

W pierwszym z wariantów przejazdy tranzytowe, czyli takie, które zaczynają się i kończą poza terenem Jeżyc zostaną utrudnione - wymagać będą pokonania dłuższej i bardziej skomplikowanej drogi, co ma skłonić kierowców do poruszania się ulicami układu podstawowego (Roosevelta, Bukowska, Przybyszewskiego, Żeromskiego). Natomiast wariant drugi dzieli Jeżyce na cztery tak zwane "kieszenie", czyli obszary rozdzielone torowiskami tramwajowymi na ul. Dąbrowskiego i Kraszewskiego oraz ulicą Kościelną. W tym wariancie możliwy będzie jedynie dojazd do miejsc zlokalizowanych na terenie Jeżyc z ulic układu podstawowego; przejazd pomiędzy "kieszeniami" nie będzie możliwy, co całkowicie wykluczy ruch tranzytowy na terenie osiedla.

Szczegółowy opis powyższych zmian oraz materiały graficzne, w tym: mapy symulacji ruchu i tranzytów, pomiary natężenia ruchu, a także prezentację wyników geoankiety znajdą Państwo na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce "Projekty drogowe" TUTAJ

Od 13 października do 27 października 2017 roku można przesyłać swoje opinie, uwagi i propozycje dotyczące I etapu konsultacji pocztą elektroniczną na adres jezyce@zdm.poznan.pl.

Zapraszamy także do udziału w geodyskusji, która prowadzona będzie na stronie internetowej jezyce.geodyskusja.pl

W ramach konsultacji zaplanowane zostały również 4 warsztatowe spotkania z mieszkańcami:

Pierwsze 2 warsztaty, dotyczące I etapu konsultacji, czyli rozwiązań sieciowych, odbędą się w dwóch terminach do wyboru (tematyka warsztatów dokładnie taka sama):

  • 17 października 2017 r. o godzinie 17.00 w Szkołe Podstawowej nr 23 na ul. Norwida 21 w Poznaniu,
  • 18 października 2017 r. o godzinie 17.00 w Szkołe Podstawowej nr 36 na ul. Słowackiego 54/56 w Poznaniu.

Kolejne 2 warsztaty, dotyczące II etapu konsultacji, czyli szczegółowych rozwiązań organizacji ruchu, zaplanowane zostały na koniec listopada, również w dwóch terminach do wyboru i w tych samych szkołach:

  • 27 listopada 2017 r. zapraszamy na godzinę 17.00 do Szkoły Podstawowej nr 23 na ul. Norwida 21 w Poznaniu,
  • 28 listopada 2017 r. zapraszamy na godzinę 17.00 do Szkoły Podstawowej nr 36 na ul. Słowackiego 54/56 w Poznaniu.

UWAGA! SPOTKANIA ODWOŁANE! Więcej informacji: aktualne terminy konsultacji społecznych dot. koncepcji zmiany organizacji ruchu na Jeżycach

Zapraszamy Państwa do skorzystania z podanych wyżej różnych możliwości uczestniczenia w konsultacjach i przekazywania swoich opinii, uwag i sugestii do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Państwa udział i każdy głos w dyskusji ma znaczenie!

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej