Konsultacje społeczne dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania.
Plan Mobilności będzie kompleksowym dokumentem, który obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta Poznania oraz wskaże dalsze kierunki ich rozwoju.
Powstanie on do listopada 2020 roku. W tworzeniu dokumentu będą brać udział zarówno eksperci, jak i przedstawiciele różnych organizacji i środowisk. Głos każdego z uczestników jest dla nas bardzo istotny. Każdy mieszkaniec Poznania będzie mógł wziąć udział w 3-etapowych konsultacjach.
W pierwszej kolejności chcemy poznać oczekiwania mieszkańców związane z tym, jak, kiedy i w jaki sposób powinien rozwijać się system transportowy w Poznaniu. Plan mobilności skupia się na potrzebach człowieka nie tylko w zakresie odpowiedniej infrastruktury dla poruszania się po mieście, ale również na jakości codziennego życia, bezpieczeństwie czy dostępności do usług i miejsc wypoczynku. To co wyróżnia plan mobilności to zaangażowanie mieszkańców i interesariuszy od samego początku - od określenia problemów i barier po pracę nad konkretnymi rozwiązaniami.

Spotkanie z udziałem mieszkańców zostało zaplanowane na czwartek 16 stycznia 2020 r. w godz. 17:00-19:00 i odbędzie się w Sali Białej na I piętrze Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17. Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, wypełnij formularz na stronie www.poznan.pl/mobilnosc w terminie do 2 stycznia 2020 r.  Liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej