Konsultacje społeczne dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania - II etap - KONSULTACJE ONLINE!

Szanowni Państwo,

już niebawem wkroczymy w II etap konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania prowadzone przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Ze względu na stan epidemii nie będziemy mogli ich jednak przeprowadzić w formie tradycyjnych spotkań. Osoby z grupy konsultacyjnej (mieszkańcy, społecznicy, radni osiedlowi, przedstawiciele różnych wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych i spółek, a także eksperci zewnętrzni) wkrótce otrzymają zaproszenia do udziału w konsultacjach online, dzięki którym będzie można kontynuować prace nad Planem Mobilności. Natomiast uczniowie wyrażą swoje opinie na zajęciach w późniejszym czasie.

Do konsultacji będzie można też dołączyć, wysyłając zgłoszenie na adres konsultacje@feps.pl. Otwarte spotkanie konsultacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców odbędzie się w poniedziałek 30 marca o godz. 17:00 i potrwa ok. 1,5 godziny. Do udziału w wideospotkaniu będzie potrzebny komputer albo smartfon, który ma połączenie z internetem. Przydadzą się również słuchawki lub głośniki. Chęć udziału w konsultacjach online prosimy zgłaszać do 29 marca, w temacie maila podając termin konsultacji (30 marca).

Nadchodzące konsultacje będą składały się z prezentacji w formie webinarium, serii pytań uczestników oraz formularza. Podczas prezentacji zostaną przedstawione diagnoza sytuacji mobilnościowej w Poznaniu przygotowana przez firmę TRAKO Projekty Transportowe oraz założenia miejskiej Polityki Mobilności. W dalszej kolejności uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie elektronicznych formularzy opinii. Pomogą one w wybraniu najważniejszych działań, które powinny znaleźć się w Planie Mobilności.

Przypomnijmy, że Plan Mobilności, który powstanie do listopada bieżącego roku, będzie kompleksowym dokumentem, który obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta Poznania. Plan Mobilności oraz opracowana przez Miasto Poznań Polityka Mobilności zastąpią dokumenty, które obecnie regulują kwestie transportu w Poznaniu - m.in. Politykę Transportową Miasta z 1999 r. i programy realizacyjne, takie jak Program Rowerowy z 2017 r. oraz uwzględni Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2025 oraz kwestie parkowania i rozwoju sieci drogowej.

Z informacjami dotyczącymi I etapu konsultacji oraz Raportem możecie Państwo zapoznać się poniżej lub TUTAJRaport powstał po zakończeniu I etapu konsultacji społecznych i starano się uchwycić w nim różne perspektywy uczestników.  Gorąco zachęcamy do zapoznania się z Raportem przed rozpoczęciem kolejnego etapu konsultacji.

* Zgłaszając się do udziału w konsultacjach, każdy mieszkaniec wyraża jednocześnie świadomą zgodę na udostępnienie adresu e-mail organizatorom konsultacji, tj. Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich. Jest to niezbędne do przeprowadzenia webinarium. Po jego zakończeniu dane zostaną usunięte z bazy. 

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Poznania realizuje firma "TRAKO" PROJEKTY TRANSPORTOWE, konsultacje społeczne przeprowadzają Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych!!

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej