Konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Mobilności Transportowej dla Miasta Poznania oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla tego projektu - III etap

Konsultacje rozpoczną się 11 grudnia 2020 roku i potrwają do 11 stycznia roku następnego. Będą odbywały się w formie zdalnej.

11 grudnia na  stronie https://www.poznan.pl/mim/main/konsultacje-spoleczne-pzmm,p,48680,48685.html zostanie opublikowany elektroniczny formularz opinii, dzięki któremu każda chętna osoba będzie mogła złożyć uwagi do prezentowanego dokumentu Planu oraz powiązanej z nim Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Dodatkowo w dniach 14-16 grudnia 2020 odbędą się e-spotkania konsultacyjne na platformie Clickmeeting, podczas których zostanie zaprezentowany Plan Mobilności. Uczestnicy będą mogli też zadawać pytania za pomocą czatu i rozwiewać wątpliwości związane z wypełnianiem formularza. Spotkania są otwarte dla wszystkich mieszkańców zainteresowanych rozwojem mobilności w naszym mieście.

Harmonogram spotkań:

14 grudnia, 10:00 https://partycypacja.clickmeeting.com/mobilny-poznan-1

14 grudnia, 17:30  https://partycypacja.clickmeeting.com/mobilny-poznan-2

15 grudnia, 17:30  https://partycypacja.clickmeeting.com/mobilny-poznan-4

16 grudnia, 13:00 https://partycypacja.clickmeeting.com/mobilny-poznan-5

Do udziału w wideospotkaniu będzie potrzebny komputer albo smartfon, który ma połączenie z internetem. Przydadzą się również słuchawki lub głośniki.

Na spotkania nie trzeba się wcześniej rejestrować, wystarczy w dogodnym terminie skorzystać z podanego wyżej linka.

Ewentualne pytania w sprawie konsultacji prosimy kierować na adres konsultacje@feps.pl.

Uwagi dodatkowe:

1. Konsultacje społeczne są bezpłatne dla uczestników.

2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Przypomnijmy, że Plan Mobilności będzie kompleksowym dokumentem, który obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta Poznania. Plan Mobilności oraz opracowana przez Miasto Poznań Polityka Mobilności Transportowej zastąpią dokumenty, które obecnie regulują kwestie transportu w Poznaniu, czyli Politykę Transportową Miasta z 1999 r. i programy realizacyjne, takie jak Program Rowerowy z 2017 r. oraz  Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2025, wprowadzając ich aktualizację oraz uwzględniając również kwestie parkowania i rozwoju sieci drogowej.

Plan Mobilności dla Miasta Poznania od początku, czyli od stycznia bieżącego roku, jest tworzony z udziałem różnych grup zainteresowania i mieszkańcami Poznania, którzy na wcześniejszych etapach konsultacji zgłaszali swoje pomysły na działania w ramach Planu Mobilności oraz dokonywali ich priorytetyzacji.

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Poznania realizuje firma "TRAKO" PROJEKTY TRANSPORTOWE, konsultacje społeczne przeprowadzają Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej