Konsultacje społeczne dotyczące projektu Polityki Mobilności Transportowej dla Miasta Poznania oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla tego projektu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Polityki Mobilności Transportowej dla Miasta Poznania oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla tego projektu. Głos każdego z uczestników jest dla nas bardzo istotny.

Dlaczego nowa Polityka?

Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania ma za zadnie zaktualizować dotychczasową Politykę Transportową o elementy, które są wynikiem zmian w obszarze mobilności mieszkańców Poznania. Ostateczny dokument ma charakter ogólny i ma za zadanie wskazywać kierunek w którym Miasto ma podążać. Proces towarzyszący powstawaniu Polityki Mobilności Transportowej pozwoli na uporządkowanie dokumentów z obszaru mobilności i ich uszeregowanie w strukturze ważności.

Cel nadrzędny Polityki Mobilności Transportowej

Celem nadrzędnym jest takie zorganizowanie przestrzeni, w której możliwe będzie stworzenie sprawnego i zrównoważonego systemu przemieszczania osób i towarów, uwzględniającego oddziaływania wzajemne z obszarem metropolii. System musi być bezpieczny (szczególnie dla najsłabiej chronionych użytkowników), dostępny, ekonomiczny oraz w najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne.

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu Polityki Mobilności Transportowej i Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla tego dokumentu będą trwały od 24 sierpnia do 23 września 2020 r. Oba konsultowane projekty oraz formularz do składania uwag są dostępne na stronie: www.poznan.pl/mobilnosc.

W dniach od 7 do 10 września 2020 roku, odbędą się spotkania konsultacyjne w formie zdalnej, przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji. Spotkania będą prowadzone w następujących godzinach:

- 7 września - godzina 17:00,

- 8 września - godzina 10:00 i 17:00,

- 9 września - godzina 10:00 i 17:00,

- 10 września - godzina 10:00.

Link do poszczególnych spotkań konsultacyjnych zostanie udostępniony na początku września.

Już dzisiaj zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych!

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej