Konsultacje społeczne dotyczące projektu pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej

17 października 2018 r., ruszają konsultacje społeczne Wydziału Urbanistyki i Architektury dotyczące projektu pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej, którego rekonstrukcja ma powstać na skwerze Stanisława Bręczewskiego (ul. Sokoła) w Poznaniu.

Celem przeprowadzanych konsultacji jest uzyskanie opinii o formie pomnika, aranżacji jego otoczenia i jego lokalizacji na Skwerze Bręczewskiego w Poznaniu.

Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w środę, 17 października 2018 r.:

- o godzinie 17.00 zapraszamy chętnych na wspólne obejrzenie miejsca planowanej rekonstrukcji pomnika - na skwer Stanisława Bręczewskiego przy ul. Sokoła w Poznaniu.

- pół godziny później, o godzinie 17.30 zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne w siedzibie Rady Osiedla Winiary w Szkole Podstawowej nr 27 na os. Winiary 2 w Poznaniu. W spotkaniu z Państwem wezmą udział wnioskodawcy - przedstawiciele Rady Osiedla Winiary, członkowie Komitetu Odbudowy Pomnika, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz eksperci.

Konsultacje społeczne potrwają od 17 października do 31 października 2018 r.

W tym terminie będzie można również składać uwagi i propozycje do projektu pomnika w formie elektronicznej na adres:pomniki@um.poznan.pl

Przedmiotem konsultacji jest zaprezentowanie projektu pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej zaproponowanego do umieszczenia w przestrzeni publicznej miasta, na skwerze Stanisława Bręczewskiego w Poznaniu. Projekt pomnika jest zbliżony do wyglądu pierwotnego zbudowanego na początku lat 20 na Winiarach, zniszczonego przez Niemców w czasie II wojny światowej. Pomysł odtworzenia, rekonstrukcji pomnika został przedstawiony przez wnioskodawcę Radę Osiedla Winiary.  Zasadnicza część monumentu to prostopadłościan ze zwróconymi w cztery strony świata tablicami upamiętniającymi, postawiony na wysokim cokole, podparty czterema dekoracyjnymi wolutami. Zwieńczenie pomnika stanowi kula z wysmukłym stalowym krzyżem.

Pomnik będzie posiadał cztery tablice.

Pierwszą od strony zachodniej z napisem: "BOHATEROM POLEGŁYM NA POLU CHWAŁY 1918 - 1919".

Drugą od strony północnej z napisem: "90 POLEGŁYM NA WIEKOPOMNĄ CHWAŁĘ I CZEŚĆ. GMINA WINIARY 1923".

Trzecią z napisem: "POLEGŁYM W I WOJNIE ŚWIATOWEJ 1914-1918".

Czwartą z napisem: "OBROŃCOM OJCZYZNY PRZED NAJAZDEM BOLSZEWICKIM".

Zgodnie  z Zarządzeniem nr 334/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania Zespół dokonuje wyboru projektu pomnika wraz z lokalizacją na podstawie oceny sądu konkursowego oraz wniosków z dyskusji publicznej.

W uzasadnionym przypadku Zespół może odstąpić od organizacji konkursu, poprzez wybór, poprzedzony publiczną debatą projektu pomnika na podstawie przedstawionej we wniosku koncepcji formy pomnika.

Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, zapoznania się z usytuowaniem rzeźby na planie, projektem, zdjęciami i  przesyłania uwag, wniosków, opinii dotyczących ww. projektu w terminie od 17 października do 31 października 2018 r. na wyżej podany adres elektroniczny.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej