Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035 - KONSULTACJE INTERNETOWE

W terminie od 30 kwietnia do 21 maja 2020 roku odbywają się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035, które prowadzi Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Celem dokumentu jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz  zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Poznaniu. Strategia ma być również podstawowym kryterium w pozyskiwaniu środków pomocowych.

Dokument kompleksowo opisuje temat elektromobilności w mieście. Zawarto w nim m.in. następujące kwestie:

  • rozwój infrastruktury ładowania i tankowania paliw alternatywnych;
  • wymiana/modernizacja pojazdów o wysokiej emisji spalin na pojazdy nisko i zeroemisyjne;
  • propozycje Stref Czystego Transportu;
  • promocja i wsparcie alternatywnych sposobów i środków transportu w stosunku do podróży pojazdami o wysokiej emisji spalin.

Zakończenie prac nad Strategią planowane jest w wakacje 2020 roku. Przygotowany przez ekspertów projekt dokumentu podlega konsultacjom i umożliwia wypowiedzenie się w temacie mieszkańcom oraz przedstawicielom różnych organizacji i środowisk. Głos każdego z uczestników konsultacji jest dla nas bardzo istotny.

Finalnie Strategia służyć będzie również realizacji celów wynikających m.in. z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dokument ten powstaje dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt Strategii można pobrać poniżej. W przypadku uwag prosimy o skorzystanie z załączonego formularza i odesłanie go na adres mailowy elektromobilnosc@um.poznan.pl w terminie od 30 kwietnia do 21 maja 2020 r. w postaci wypełnionego pliku word lub pdf.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej