Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023.

17 maja 2018 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne prowadzone przez Biuro Spraw lokalowych UMP dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023.

Zgodnie z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Rada Gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.  Miasto Poznań posiada i tworzy mieszkaniowy zasób, a zasady gospodarowania tym zasobem, przyjęcie podstawowych definicji określających przedmiot i podmioty nim gospodarujące, zostaną określone w opracowywanym programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019 - 2023.

Projekt uchwały Rady Miasta  został przygotowany na podstawie danych przedstawionych przez Spółkę ZKZL sp. z o.o., której Miasto na mocy uchwały Nr L/777/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego, powierzyło do wykonania zadania w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkaniowych oraz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projektws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023,  w tym w szczególności określone cele programu oraz formy ich realizacji.

Celem konsultacji jest  poznanie opinii, propozycji, uwag mieszkańców, na temat projektui.

Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez zbieranie pisemnych opinii, propozycji, uwag do projektu uchwały ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023 w terminie od 17 maja do 1 czerwca 2018 r. w formie elektronicznej na adres: slk@um.poznan.pl, pocztą tradycyjną na adres: Biuro Spraw Lokalowych, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań (decyduje data stempla pocztowego) oraz osobiście w sekretariacie Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Projekt uchwały ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023 dostępny będzie do wglądu w siedzibie Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania przy ul. Matejki 50, 60-770 Poznań, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (pokój nr 102). Dokument zostanie również umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, podstrona: Biuro Spraw Lokalowych TUTAJ.

 Poniżej znajdą Państwo konsultowany dokument: projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023, załączniki do projektu uchwały oraz formularz konsultacji, na którym prosimy składać swoje opinie, uwagi i propozycje do projektu ww. dokumentu.

Konsultacje potrwają do 01 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej