Konsultacje społeczne dotyczące wielowariantowej koncepcji budowy wiaduktu nad linią kolejową 354 w ciągu ulicy Golęcińskiej w Poznaniu

Dwa warianty budowy wiaduktu nad linią kolejową Poznań - Piła w ciągu ul. Golęcińskiej wraz z przebudową układu drogowego to przedmiot konsultacji społecznych, które rozpoczną się 12 listopada 2018 roku.     W ramach konsultacji w drugiej połowie listopada odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.

Powstanie wiaduktu w ciągu ul. Golęcińskiej było jednym z najczęściej powtarzających się postulatów zgłaszanych w czasie styczniowych konsultacji społecznych koncepcji przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu DK92. W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców opracowana została dwuwariantowa koncepcja budowy takiej przeprawy wraz z przebudową sąsiadującego z nią układu drogowego.

Zakres opracowania, będącego przedmiotem konsultacji społecznych obejmuje w szczególności:

  • budowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Golęcińskiej,
  • przebudowę ul. Golęcińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego i Podolańską do skrzyżowania z ul. Koszalińską,
  • przebudowę ul. Podolańskiej od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego i Golęcińską do skrzyżowania z ul. Lutycką,
  • przebudowę skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Golęcińskiej i Podolańskiej,
  • budowę chodników i dróg rowerowych wraz z zagospodarowaniem terenu,
  • budowę przystanków autobusowych,
  • nawiązanie do projektu przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu DK92, stanowiącej odrębne zadanie inwestycyjne.

Szczegółowe opisy każdego z wariantów, wraz z materiałami graficznymi są dostępne na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich oraz w siedzibie ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu od 12 listopada 2018 roku. Opinie, propozycje zmian i pytania na ich temat będą zbierane do 26 listopada 2018 roku. Można przesyłać je drogą elektroniczną wysyłając email na adres golecinska@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczając pismo do siedziby Zarządu Dróg Miejskich osobiście.

Zaplanowano również spotkanie z mieszkańcami. Odbędzie się ono 22 listopada o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Hezjoda 15 w Poznaniu.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej