Konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na ulicy Swoboda - zapowiedź

Od 30 kwietnia 2021 rozpoczną się konsultacje społeczne prowadzone przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Miejskiego Inżyniera Ruchu dotyczące zmian w organizacji ruchu na ulicy Swoboda na odcinku od ulicy Marcelińskiej do ulicy Bukowskiej.

Przedmiotem konsultacji społecznych będzie uzyskanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Poznania w sprawie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Swoboda, czego efektem będzie zmiana organizacji ruchu na przedmiotowej ulicy.

Powyższe zmiany dotyczą wprowadzenia jednego kierunku ruchu od ulicy Marcelińskiej do ulicy Świt lub utrzymania ruchu dwukierunkowego.

Mają przede wszystkim na celu poprawienie komfortu poruszania się pieszych po istniejących chodnikach, uporządkowanie ruchu drogowego oraz zachowanie lub zwiększenie ilości  miejsc postojowych.

Opinie, propozycje i uwagi dotyczące zmian w koncepcji, stanowiącej przedmiot konsultacji, będą zbierane w formie:

- wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na dedykowany adres elektroniczny: konsultacjemir@um.poznan.pl,

- pism dostarczonych na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Miejski Inżynier Ruchu, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17,

- pism przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Miejski Inżynier Ruchu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,

- opinii, propozycji i uwag zgłoszonych podczas spotkania online z mieszkańcami.

W trakcie trwania konsultacji - 11 maja 2021 r. planowane jest spotkanie online z mieszkańcami na platformie zoom, podczas którego zostaną omówione  propozycje przygotowane przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Materiały informacyjne dotyczące projektu zmian organizacji ruchu na ulicy Swoboda, opublikowane zostaną 30 kwietnia 2021 r. - w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych.

Teren objęty konsultacjami to obszar osiedla Grunwald Północ, w szczególności teren posesji zlokalizowanych bezpośrednio przy ulicy Swoboda.

Zakończenie konsultacji społecznych nastąpi 21 maja 2021.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej