Konsultacje społeczne "Nowa Stoińskiego"

Jaka będzie w przyszłości ulica Nowa Stoińskiego na odcinku od Łużyckiej do Jasnej Roli? Chcemy poznać zdanie mieszkańców! Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Od dnia 6 czerwca 2018 r. ruszają konsultacje społeczne Zarządu Transportu Miejskiego dotyczące ulucy " Nowej Stoińskiego" i potrwają do dnia 20 czerwca 2018 r.

Realizacja ul. Nowej Stoińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tzw. ul. Mleczarska), ma bardzo duże znaczenie dla układu komunikacyjnego Naramowic i stanowi uzupełnienie projektowanego układu transportowego w korytarzu Nowej Naramowickiej. Jest to planowany od wielu lat (w czasie powstawania m.in. os. Łokietka) ciąg komunikacyjny, który ma obsługiwać tereny wschodnich Naramowic oraz stanowić obwodnicę os. Łokietka i ul. Łużyckiej, na której występują spore opóźnienia w kursowaniu autobusów miejskich, spowodowane przeciążeniem lewo-skrętu z ul. Łużyckiej w ul. Naramowicką.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dostępnym na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - www.mpu.pl), dla ul. Nowej Stoińskiego zapisano klasę Z (droga zbiorcza):

Odcinek między istniejącą ul. Naramowicką a Nową Naramowicką - cześć projektu "tramwajowego" - tzw. odcinek środkowy został zaprojektowany o przekroju 2x2 (dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu) ze względu na bliskość skrzyżowań i konieczność zachowania strefy akumulacji pojazdów.

Ul. Nowa Stoińskiego - od istniejącej ul. Naramowickiej w kierunku wschodnim - dwa pasy ruchu, które umożliwiają wyznaczenie buspasów i dopuszczenie lewoskrętów z ul. Nowej Stoińskiego w Naramowicką (w 2012 r. konsultacje społeczne w tym zakresie przeprowadził Zarząd Dróg Miejskich).

Obecnie konsultowany odcinek - ul. Nowa Stoińskiego od Łużyckiej do Jasnej Roli. Zapytamy mieszkańców jaki charakter ma mieć ten fragment ulicy. Może to być np.:

- droga jednojezdniowa (po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku),

- droga dwujezdniowa (po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku z możliwością wyznaczenia buspasów),

- zadrzewiona aleja z uspokojonym ruchem.

W ramach trwających konsultacji społecznych od 6 do 20 czerwca 2018 r. można przesyłać swoje opinie, uwagi postulaty:

  • drogą elektroniczną na adres konsultacje@ztm.poznan.pl
  • pocztą tradycyjną na adres Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań.

Oprócz tego zapraszamy serdecznie na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 6 czerwca 2018r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na os. Władysława Łokietka 104. Początek o godzinie 17.00.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej