Konsultacje społeczne -ogólnokrajowa debata na temat przyszłości samorządu w Polsce - 21 Tez samorządowych.

Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczamy list od Prezydenta Miasta Gdańsk Aleksandry Dulkiewicz i Prezydenta Miasta Sopot Jacka Karnowskiego dotyczące prośby o wzięcie udziału w konsultacjach 21 tez samorządowych.

4 czerwca 2019 r. rozpoczęto  ogólnokrajową debatę na temat przyszłości wsi i miast w Polsce.

Sformułowane założenia dotyczą spraw najważniejszych  dla mieszkańców, zapisanych w formie 21 Tez samorządowych.

Wspólną podstawą jest potrzeba wzmocnienia wspólnot lokalnych w decydowaniu o kwestiach dla nich najistotniejszych.

Silne samorządy budują silne Państwo.

Aktualnie prowadzone są szerokie konsultacje społeczne dotyczące zagadnień zapisanych w 21 Tezach. Każdy obywatel może uczestniczyć w debacie i zgłosić swoje propozycje i uwagi.

Zapoznać się z tezami, pozostałymi  materiałami oraz złożyć swoje uwagi, propozycje w ankiecie można przez stronę  : www.SamorządyDlaPolski.pl

Efektem konsultacji będzie 21 postulatów samorządowych, które zostaną zaprezentowane w Gdańsku 31 sierpnia br. Na ich podstawie zostaną przygotowane projekty ustaw, które zostaną złożone do Sejmu RP.

Szanowni Państwo zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Ankieta i materiały -dostępne są TU

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej