Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 - 2020" - zakończone

24 października 2017 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 - 2020".

Celem konsultacji jest poznanie opinii, propozycji, uwag mieszkańców, w szczególności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania. na temat projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dzieciom i rodzinom warunków rozwoju oraz pomocy w sytuacjach trudnych poprzez utworzenie systemu wspierania rodziny oraz rozwój i dostosowanie do standardów systemu pieczy zastępczej. Program ma na celu rozój sieci pomocy dziecku i rodzinie będącym w różnych sytuacjach. Program został przygotowany na podtawie analizy sprawozdań z poprzedniego Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastęoczej na lata 2014 - 2016. Dokonano przeglądu założeń i efektów poprzeniego Programu, a wieloaspektowa analiza pozwoliła na modyfikację, wybór i utworzenie nowych zadań oraz kontynuację niektórych zadań ciągłych w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Konsultacje społeczne prowadzone są w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu ww. dokumentu, które należy składać na formularzu konsultacji do 07 listopada 2017 r. drogą elektroniczną, poprzez skrzynkę mailową Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na adres: wziss@um.poznan.pl

Wszelkich wyjaśnień dotyczących spraw objętych konsultacjami udzieli Państwu pracownik na stanowisku ds. systemu wsparcia dziecka i rodziny w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych,ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel.  (061) 8785767.

Projekt Programu dostępny jest do wglądu w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46,61-728 w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 - pokój nr 313 jak również w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ

Poniżej znajdą Państwo konsultowany dokument: projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny i Rozowju Pieczy Zastępczej na lata 2017 - 2020" oraz formularz konsultacji, na którym prosimy składać swoje opinie, uwagi i propozycje do projektu ww. dokumentu.

Konsultacje potrwają do 7 listopada 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej