"Międzynarodowe Targi Poznańskie", II etap - 30 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzynarodowe Targi Poznańskie" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się we wtorek, 30 października 2018 r. o godzinie 17.00 w Sali Niebieskiej na Międzynarodowych Targach Poznańskich, wejście: Hol Wschodni, ul. Głogowska 14 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 30 pażdziernika do 13 listopada 2018 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Kijowski - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 87, Tomasz Pawliczak -  koordynator projektu, tel. 61 639 64 86, 

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Joanna Francuz - Jankowska, tel. 61 878 15 34.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej