Mpzp dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej, I etap - 23 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do projektu planu, odbędzie się we wtorek, 23 października 2018 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 na os. Władysława Łokietka 104 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 23 października do 15 listopada 2018 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Kijowski - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 87, Grażyna Frączek - koordynator projektu, tel. 61 639 64 86.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Joanna Francuz-Jankowska, tel. 61 878 15 34.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej