Osiedle Powstań Narodowych - II etap - 1 marca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Powstań Narodowych" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w czwartek, 1 marca 2018 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 20, os. Rzeczyposolitej 44 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu ;)

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Marcin Piernikowski - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 83, Łukasz Brodnicki - koordynator projektu, tel. 61 639 64 83;

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Konsultacje społeczne potrwają od 2 do 16 marca 2018 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej