Raport z III etapu konsultacji społecznych PZMM

Zakończyliśmy trzeci etap konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania. Do 11 stycznia zbieraliśmy Państwa uwagi na temat projektu Planu oraz powiązanej z nim Oceny Oddziaływania na Środowisko. Odpowiadaliśmy na pytania podczas e-spotkań konsultacyjnych i zachęcaliśmy do zabrania głosu poprzez elektroniczny formularz opinii. Z okazji tej skorzystały 53 osoby, 8 opinii wpłynęło do nas jeszcze drogą mailową.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w konsultacjach! O ich przebiegu i wynikach traktuje dołączony raport. Dowiedzą się Państwo z niego, które z zadań inwestycyjnych dotyczących przemieszczania się po Poznaniu mieszkańcy i interesariusze uznali za najpilniejsze, a także które ze złożonych opinii zostały uwzględnione, które nie i z jakiego powodu (patrz: Załącznik nr 2 do raportu).

Co dalej? Plan Mobilności zostanie jeszcze poddany ocenie ekspertów zewnętrznych, a następnie przedłożony Radzie Miasta Poznania. Przyjęcie dokumentu w formie uchwały zakończy wielomiesięczny partycypacyjny proces tworzenia wytycznych dla rozwoju mobilności w naszym mieście w perspektywie najbliższych 10 lat. 

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Poznania realizuje firma "TRAKO" PROJEKTY TRANSPORTOWE, konsultacje społeczne przeprowadziła Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej