Raport z Konsultacji społecznych dotyczących budowy ulicy Rubież i ulicy Bolka

Budowa jezdni, chodników oraz wyznaczenie miejsc postojowych na ulicach Rubież i Bolka w Poznaniu były przedmiotem konsultacji społecznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich od 12 do 27 października 2017 roku. W wyniku opiniowania internetowego oraz spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 19 października 2017 r., do ZDM wpłynęło łącznie 48 uwag i propozycji zmian do zaprezentowanej wielowariantowej koncepcji budowy.

Inwestycja, której poświęcone były konsultacje społeczne obejmuje odcinek pomiędzy zjazdem z ul. Rubież na teren działki nr 23/5 do ul. Bronisza oraz fragment ul. Bolka na odcinku 155 metrów od ul. Rubież w kierunku ul. Naramowickiej w Poznaniu.
W przypadku  pierwszej z ulic koncepcja przewiduje budowę jezdni wraz z urządzeniami uspokajającymi ruch, budowę chodnika i wyznaczenie miejsc postojowych, a także wykonanie odwodnienia projektowanej drogi. Koncepcja uwzględnia również budowę skrzyżowania ul. Rubież z projektowaną ul. Nową Stoińskiego.

Podczas konsultacji mieszkańcy najczęściej proponowali zmiany polegające na montażu dodatkowych urządzeń spowalniających ruch oraz zapewnienie skutecznego odwodnienia zarówno projektowanych dróg. Uczestnicy konsultacji zgłosili ponadto szczegółowe uwagi dotyczące proponowanych rozwiązań technicznych i ich parametrów. Wszystkie propozycje zmian wraz z odpowiedziami zostały zawarte w załączonej tabeli, stanowiącej Raport z konsultacji społecznych.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji społecznych.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej