Raport z konsultacji społecznych dotyczących budowy zintegrowanego węzła transportowego w ciągu ul. Grunwaldzkiej

Bezkolizyjny przejazd pod linią kolejową E20 Warszawa - Berlin, węzeł przesiadkowy oraz układ drogowy wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi i parkingami typu "Park&Ride" to najważniejsze elementy planowanej przebudowy ul. Grunwaldzkiej na granicy Miasta Poznania i gminy Komorniki.

Od 24 sierpnia do 15 września 2017 roku Zarząd Dróg Miejskich prowadził konsultacje społeczne układu funkcjonalnego tej inwestycji. Jej opis wraz z materiałami graficznymi zamieszczony został na stronie internetowej ZDM w zakładce "Projekty drogowe".

6 września w szkole podstawowej na os. Kwiatowym w Poznaniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami, które zgromadziło grupę około 130 osób.

W wyniku konsultacji internetowych na adres grunwaldzka@zdm.poznan.pl przesłanych zostało 47 wiadomości z uwagami i propozycjami zmian.

W załączonym poniżej raporcie w postaci tabeli przedstawiamy podsumowanie postulatów zgłoszonych przez uczestników konsultacji społecznych wraz z odpowiedziami na poszczególne propozycje. Zostały one przesłane zespołowi projektantów, a część z nich zostanie wzięta pod uwagę przy opracowaniu dokumentacji projektowej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej