Raport z konsultacji społecznych dotyczących nowego zagospodarowania zieleni wokół Fortu VII w Poznaniu

Szanowni Państwo,

27 grudnia 2019 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące nowego zagospodarowania zieleni wokół Fortu VII w Poznaniu, prowadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej wspólnie z Gabinetem Prezydenta Urzędu Miasta Poznania.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie wygodnego i bezpiecznego miejsca dostępnego dla wszystkich mieszkańców, w tym m.in. seniorów, rodziców z dziećmi, rowerzystów oraz osób z niepełnosprawnościami.

 Od 11 do 27 grudnia 2019 r., w ramach konsultacji społecznych trwała internetowa geodyskusja wraz z prezentacją projektu na interaktywnej mapie.

Na stronie www.wola.geodyskusja.pl , mieszkańcy mogli się zapoznać z rysunkiem projektu poprzez przesuwanie i przybliżanie go na mapie, a także poprzez kliknięcie w wybrany obszar - z opisami założeń projektu dla tego terenu, opisami poszczególnych jego części, a także wypowiedzieć się w internetowej geodyskusji i w ten sposób przesłać swoje opinie, sugestie i uwagi w konsultacjach.

 Z zamieszczonego poniżej raportu wynika, że większość mieszkańców biorących udział w konsultacjach społecznych, jest za realizacją ww. inwestycji z akcentem aby realizować ją w sposób ograniczający wycinkę drzew do niezbędnego dla realizacji zadania minimum.

 Poniżej zamieszczamy raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych i zachęcamy do zapoznania się z jego wnioskami oraz odniesienie do zagadnień najczęściej pojawiających się w dyskusji.

Bardzo dziękujemy również za Państwa zaangażowanie w temacie i udział w dyskusji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej