Raport z konsultacji społecznych dotyczących planowanej przebudowy płyty Rynku Jeżyckiego

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania w dniach od 9 do 29 września 2017 r. prowadziło konsultacje społeczne związane z przebudową płyty Rynku Jeżyckiego w Poznaniu oraz jej nowym zagospodarowaniem. Zebrane podczas konsultacji opinie i uwagi posłużą do zaprojektowania na nowo jego przestrzeni.

W ramach konsultacji przeprowadzone zostały badania społeczne na obszarze i w okolicy Rynku Jeżyckiego w zakresie obecnego zagospodarowania i jego codziennego funkcjonowania oraz sposobu korzystania z niego przez mieszkańców i innych użytkowników. Badaniami objęte zostały osoby korzystające z rynku i jego okolic, a także osoby pracujące i prowadzące działaność gospodarczą na rynku i w jego okolicach. Przeprowadzona została również analiza postaw wobec możliwych zmian w zakresie sposobu zagospodarowania obszaru oraz ocena potencjalnych kierunków zmian zagospodarowania.

Opinie, uwagi i propozycje zbierane były w postaci ankiet telefonicznych i pisemnych.

Teren, ktory objęły konsultacje to obszar wyznaczony ulicami: Staszica - Dąbrowskiego - Kościelna - Poznańska - Kochanowskiego - Sienkiewicza - Szamarzewskiego.

Poniżej prezentujemy Państwu raport z konsultacji dotyczących przyszłości Rynku Jeżyckiego, składający się z dwóch części: jednej dotyczącej podsumowania opinii zarówno mieszkańców Jeżyc, jak i kupców i klientów Rynku oraz drugiej - dotyczącej uwag i opinii zebranych podczas badań jakościowych przeprowadzonych z kupcami.

Dziękujemy za udział w konsultacjach i zapraszamy do lektury!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej