Raport z konsultacji społecznych dotyczących Polityki Mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017 - 2027

Przedmiotem konsultacji społecznych prowadzonych przez Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania był projekt dokumentu Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017 - 2027.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 21 sierpnia do 15 września 2017 w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu ww. dokumentu, które należało składać na formularzu opinii i uwag:

- drogą elektroniczną, poprzez skrzynkę mailową Biura Spraw Lokalowych na adres: slk@um.poznan.pl

- pocztą, na adres: Biuro Spraw Lokalowych, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań,

- osobiście, w sekretariacie Biura Spraw Lokalowych UMP, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań (pokój nr 102) w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących spraw objętych konsultacjami udzielali  pracownicy Oddziału Polityki Mieszkaniowej i Nadzoru w Biurze Spraw Lokalowych, w czasie trwania konsultacji społecznych.

Szczegółowe podsumowanie konsultacji wraz z katalogiem wniesionych uwag, opinii, propozycji zapisu oraz odniesieniem do proponowanych zmian  znajdą Państwo w załączniku.

Bardzo dziękujemy za udział w konsultacjach i wszystkie przekazane uwagi!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej