Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu opracowania Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023

Przedmiotem konsultacji społecznych było opracowanie, zawierające opis kierunków rozwoju kultury w Poznaniu, istniejących potrzeb i potencjałów w tym obszarze oraz praktycznych rozwiązań we współpracy Miasta Poznania z przedstawicielami środowiska twórców i uczestników kultury w celu poszerzenia pola dostępności kultury dla mieszkańców..

Konsultacje trwały  od 24 września 2018 roku do 15 października 2018 r., a pisemne uwagi i propozycje można było przesyłać drogą elektroniczną na wskazany adres elektroniczny Wydziału Kultury.

W załączonym poniżej raporcie przedstawione zostały wyniki konsultacji: zgłoszone przez Państwa uwagi oraz sposób ich rozstrzygnięcia przez wydział, który był organizatorem konsultacji.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym podsumowaniem i dziękujemy Państwu za aktywny udział w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej