Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035

W terminie od 30 kwietnia do 21 maja 2020 roku odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035, które prowadziło Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Uwagi można było wnosić z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego formularza.

Ostatecznym celem dokumentu jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz  zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Poznaniu. Strategia ma być również podstawowym kryterium w pozyskiwaniu środków pomocowych.

Dokument kompleksowo opisuje temat elektromobilności w mieście. Zawarto w nim m.in. następujące kwestie:

  • rozwój infrastruktury ładowania i tankowania paliw alternatywnych;
  • wymiana/modernizacja pojazdów o wysokiej emisji spalin na pojazdy nisko i zeroemisyjne;
  • propozycje Stref Czystego Transportu;
  • promocja i wsparcie alternatywnych sposobów i środków transportu w stosunku do podróży pojazdami o wysokiej emisji spalin.

Zakończenie prac nad Strategią planowane jest w wakacje 2020 roku. Przygotowany przez ekspertów projekt dokumentu podlegał w ww. terminie konsultacjom i umożliwiał wypowiedzenie się w temacie mieszkańcom oraz przedstawicielom różnych organizacji i środowisk.

Finalnie Strategia służyć będzie również realizacji celów wynikających m.in. z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dokument ten powstaje dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniżej zamieszczamy Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych i zachęcamy do zapoznania się z nim.

Bardzo dziękujemy za przekazane sugestie, wnioski, uwagi  i udział w konsultacjach społecznych.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej