Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021"

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone przez Wydział Zdrowia w okresie od 12 do 26 września 2017 r.

Adresowane były do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Poznania.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021", w tym w szczególności kierunki i działania, które będą realizowane do 2021 roku przez Miasto Poznań w celu poprawy warunków i jakości życia mieszkańców miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych. Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat projektu uchwały

W terminie od 12 do 26 września 2017 r. można było składać pisemne uwagi i propozycje do projektu uchwały, będącego przedmiotem konsultacji  do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych poprzez skrzynkę mailową. 

Raport z konsultacji prezentujemy Państwu w załączniku.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej