"Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej", II etap 19 października 2020

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu. Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkania z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Konsultacje społeczne potrwają od 19 października do 2 listopada 2020 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Joanna Grabarkiewicz - Kierownik zespołu projektowego-jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl, Katarzyna Stawiarska - koordynatorka projektu - kstawiarska@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej