"Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej", I etap - 16 maja 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do projektu planu, odbędzie się w środę, 16 maja 2018 r. o godzinie 17.00 w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Terapeutycznymi na ul. K. Potockiej 38 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 16 maja do 7 czerwca 2018 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Marcin Piernikowski - z-ca kierownika zespołu projektowego, tel. 61 639 64 83, Wojciech Skórzewski - koordynator projektu, tel. 61 639 64 83.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej