"W rejonie Pasażu Apollo" oraz "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka" w Poznaniu, II etap - 6 maja 2019

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Pasażu Apollo" oraz "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka"w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionych projektów planów, odbędzie się w poniedziałek, 6 maja 2019 r. o godzinie 17.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 6 do 20 maja 2019 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planów można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Kijowski - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 878, Angelika Maik i Katarzyna Janicka- koordynatorki projektu mpzp, 61 639 64 85.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej