"W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu, II etap, 14 grudnia 2020

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu. Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkania z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

W dniu 14 grudnia 2020 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne w formie zdalnej, przy pomocy aplikacji ZOOM, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy:

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/93558839325?pwd=MVlMYzBlN1ZUYm0yQTRIWkNHWnFkdz09

Meeting ID: 935 5883 9325

Passcode: 856365

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne potrwają od 14 do 31 grudnia 2020 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Joanna Grabarkiewicz - kierownik zespołu projektowego-jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl, Aneta Czerwińska - koordynatorka projektu - aczerwinska@poznan.mpu.pl, Katarzyna Kazienko - koordynatorka projektu - kkazienko@poznan.mpu.pl

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej