"W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej", I etap - 16 października 2017 r.

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do planu oraz zebranie wniosków do projektu planu, odbędzie się w poniedziałek, 16 października 2017 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Gimnazjalno - Licealnych przy ul. St. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu.

Kontakt: kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna: Adam Derc - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 8455 061, Paulina Pudelska - koordynator projektu, tel. 61 8455 062.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61 878 15 03

Zbieranie wniosków do planu potrwa od 16 października do 6 listopada 2017 r.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu i przekazywania swoich wniosków do planu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej