W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I, I etap - 18 stycznia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do projektu planu, odbędzie się w czwartek, 18 stycznia 2018 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 na ul. Żniwnej 1 w Poznaniu.

Kontakt: kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna: Adam Derc - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 90, Paulina Pudelska, Tomasz Rymarski - koordynatorzy projektu, tel. 61 639 64 89.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61 878 15 03

Zbieranie wniosków do projektu planu potrwa od 19 stycznia do 9 lutego 2018 r.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu i zgłaszania swoich wniosków do planu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej