"W rejonie ulicy Berdychowo", etap II - 2 i 21 sierpnia 2018

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w  dwóch terminach do wyboru: 2 sierpnia 2018 r. i 21 sierpnia 2018 r. o godzinie 17.00 w sali nr 122 w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach!

Konsultacje społeczne potrwają od 2 do 24 sierpnia 2018 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Derc - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 90, Patrycja Perz, Tomasz Rymarski - koordynatorzy projektu, tel. 61 639 64 89.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej