"W rejonie ulicy Przygranicznej", I etap - 7 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Przygranicznej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do projektu planu, odbędzie się w czwartek, 7 czerwca 2018 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 57, ul. Leśnowolska 35 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 7 do 29 czerwca 2018 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Katarzyna Derda- kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 84, Dagmara Deja - koordynator projektu, tel. 61 639 64 82.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej