"W rejonie ulicy Wrzesińskiej", I etap - 9 września 2019

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "W rejonie ulicy Wrzesińskiej " w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu, odbędzie się w poniedziałek, 9 września 2019 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 na ul. Nieszawskiej 21 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 9 września do 1 października 2019 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Joanna Grabarkiewicz - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 79 13, Hanna Sałanowska i Daria Muraszewska - koordynatorki projektu, tel. 61 639 79 10 i 12.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej