"W rejonie Zagórza", II etap - 4 września 2019

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Zagórza" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w środę, 4 września 2019 r. o godzinie 17.00 w sali nr 123 w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej na ul. Piotrowo 2 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 4 września do 26 września 2019 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Derc - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 90, Patrycja Perz i Tomasz Rymarski - koordynatorzy projektu, tel. 61 639 64 88/89.
Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Joanna Francuz-Jankowska, tel. 61 878 15 34.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej