Nasz Asystent, Twoja Niezależność

Pomoc w robieniu zakupów i w przejazdach transportem publicznym, w korzystaniu z punktów usługowych oraz w utrzymaniu porządku. Ze wsparcia w codziennych czynnościach mogą skorzystać niepełnosprawni w ramach poznańskiego programu.

Nasz Asystent, Twoja Niezależność
Nasz Asystent, Twoja Niezależność

Kolejna edycja programu już się rozpoczęła i potrwa do końca 2020 roku. Jest ona realizowana przez Fundację Sowelo na zlecenie Urzędu Miasta Poznania.

Na czym polega Nasz Asystent, Twoja Niezależność?
Głównym zadaniem programu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym bezpłatnych usług asystenta, który wspomoże je w wykonywaniu codziennych obowiązków.
W ramach realizacji programu asystent może pomóc w wykonaniu takich czynności jak m.in. transport środkami komunikacji publicznej, towarzyszenie podczas robienia zakupów
i korzystania z punktów usługowych.

Kto może skorzystać z programu?
Program przeznaczony jest dla dorosłych niepełnosprawnych mieszkających w Poznaniu, które co najmniej od roku rozliczają swój podatek dochodowy na rzecz Miasta Poznań. Osoby te muszą posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Jak zamówić wsparcie asystenta?
Bezpłatne wsparcie asystenta można zamówić, dzwoniąc pod numer telefonu Biura Poznań Kontakt 61 646 33 44.
Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20:00.

Czy korzystanie z usługi asystenta jest bezpłatne?
Korzystanie z usług asystenta jest bezpłatne. Beneficjent ponosi w całości wszelkie finansowe koszty realizacji aktywności, podczas których wspiera go asystent. Mowa tu zarówno o kosztach Beneficjenta, jak i asystenta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Nasz Asystent, Twoja Niezależność, należy zadzwonić pod numer telefonu Biura Poznań Kontakt 61 646 33 44.

  

MSz