Obsługa Urzędu

Wkraczamy w etap odmrażania gospodarki, tym samym Urząd Miasta Poznania otwiera niektóre Wydziały dla Klientów.

Obsługa Urzędu
Obsługa Urzędu

Już teraz na osobistą wizytę w Urzędzie Miasta można umówić się telefonicznie, aby załatwić sprawę bezpośrednio
w Wydziale, będzie trzeba najpierw zarezerwować wizytę wybierając numer  Biura Poznań Kontakt 61 646 33 44.

Bezpośrednia obsługa w Urzędzie wdrażana jest stopniowo i z tego powodu obecnie umawianie wizyt możliwe jest tylko do tzw. "głównych siedzib" tzn:
- w sprawach pojazdów i kierowców umawianie wizyt możliwe jest tylko na ul. Gronowa 22a
- w sprawach obywatelskich umawianie wizyt możliwe jest tylko na ul. Libelta 16/20

Przypominamy także, że osoby chcące skorzystać z usług publicznych w instytucjach i urzędach muszą pamiętać
o obowiązku zakrywania ust i nosa przy wejściu. Co więcej, po wejściu do budynku, każdy ma obowiązek zdezynfekować ręce. Odpowiednie środki znajdują się we wszystkich lokalizacjach UMP.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Poznań Kontakt 61 646 33 44.

  

MSz